BY-6335 暗装小便斗感应器冲水器

发布时间:2019-06-19 15:02:49   点击率:

产品名称:    明装小便斗感应冲水器
品    牌:       倍宜
规格型号:    BY-6335
特    性:      不锈钢拉丝面板
产    地:       中国
感应距离:    80-90cm 自适应
工作状态:    人进入感应区域即放水3秒并停水;离开后再次冲放水7秒并停水
电    源:       220V或4节5号碱性电池
工作电压:    6V